Se alla

Höganäs kommun behöver Liberalerna mer än någonsin!

Välkomna till Liberalerna Höganäs,

det fristående, borgerliga partiet.

I Liberalernas Höganäs är kommunens övergripande mål:
”Samhällsservice, kultur och livskvalitet”

Här kan du hitta information om våra förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser.

Du kan också ta del av vårt visionsprogram för Höganäs kommun.

 

Läs Liberalerna Höganäs valmagasin

Sociala medier

  • Följ på: