Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Klicka här för hela Liberalernas visionsprogram för Höganäs kommun

I Liberalernas Höganäs är kommunens övergripande mål:
”Samhällsservice, kultur och livskvalitet”

Bygg inte sönder kommunen – utveckla varsamt och genomtänkt

Bevara hamnen!

Behåll och utveckla Kullagymnasiet på befintlig plats – använd skattepengar till något bättre!

Bygg en kompletterande ishall vid sportcentret!

Förskolor ska finnas i byarna – öppna upp Väsby förskola igen!